• فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش بی تا

فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش بی تا

فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش بی تا

فیلتر مغناطیسی مدارگرمایش بی تا، با جذب انواع ناخالصی های موجود در مدار گرمایش، مانع ورود آنها به پکیج شوفاژدیواری شده و افزایش طول عمر دستگاه را به همراه دارد.

  • استفاده از فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش بی تا، باعث افزایش دوام و طول عمر دستگاه می شود.