محلول محافظ مدار گرمایش بی تا

محلول محافظ مدار گرمایش بی تا

محلول محافظ مدار گرمایش بی تا، با ایجاد لایه محافظ روی سطح داخلی رادیاتورهای آلومینیومی و فولادی، موجب کاهش خوردگی و افزایش طول عمر رادیاتور می شود.

  • استفاده از محلول مدار گرمایش بی تا، موجب افزایش طول عمر سیستم گرمایشی و افزایش راندمان حرارتی می شود.