دودکش دوجداره

“دودکش دوجداره بی تا” به صورت یک مجموعه استاندارد و با سایز مشخص برای نصب با پکیج شوفاژدیواری محفظه احتراق بسته به کار می رود. در مدل های محفظه احتراق بسته، عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق این نوع دودکش صورت می پذیرد؛ به این صورت که از طریق فن پکیج شوفاژ و به کمک دودکش دوجداره، هوای لازم برای احتراق از فضای آزاد به دستگاه می رسد و گازهای ناشی از احتراق به فضای آزاد هدایت می شود.

 • مخصوص نصب با پکیج های شوفاژدیواری محفظه احتراق بسته
  • رفع محدودیت های نصب
 •  تخلیه دود و مکش هوا از طریق دوجداره با قطر ۶/۱۰ سانتیمتر
  • قطر ۱۰: ورود هوای لازم برای احتراق از فضای آزاد به دستگاه
  • قطر ۶: خروج گازهای ناشی از احتراق به فضای آزاد
 • امکان استفاده از رابط و زانویی اضافی در صورت نیاز به طول بیشتر
 • قابلیت نصب با پکیج های شوفاژدیواری “بوتان” و “بی تا”
 • مورد تایید گروه صنعتی بوتان