کیت استاندارد نصب پکیج شوفاژدیواری بی تا

کیت استاندارد نصب پکیج شوفاژدیواری بی تا

کیت اتصالات نصب بی تا، شامل شیلنگ و اتصالات استاندارد نصب پکیج شوفاژدیواری می باشد. این کیت با انواع پکیج شوفاژدیواری، قابل استفاده بوده و مورد تایید گروه صنعتی بوتان می باشد.

  • استفاده از کیت استاندارد اتصالات بی تا، باعث اطمینان از عملکرد صحیح پکیج شوفاژدیواری شده و افزایش دوام و طول عمر دستگاه را به همراه دارد.