سختی گیر پلی فسفات

سختی گیر پلی فسفات

سختی گیر پلی فسفات بر سر راه آب ورودی به آبگرمکن و پکیج شوفاژدیواری نصب شده و به دلیل جذب نمک های کلسیم و منیزیم محلول در آب، مانع از تشکیل رسوب در داخل لوله های دستگاه می شود. بر اساس میزان املاح آب موجود در آب، پس از گذشت زمانی حدود ۶ ماه که محتویات پلی فسفات داخل لیوان به پایان رسید، به سهولت قابل تعویض و جایگزینی خواهد بود.

ویژگی های اختصاصی:

  • ممانعت از خوردگی لوله ها
  • پاسخگویی تا سختی آب ۵۰۰ppm
  • بدون تاثیر بر PH و بهداشت آب آشامیدنی
  • تعویض کارتریج سختی گیر هر ۶ ماه یک بار

مورد تایید گروه صنعتی بوتان