سختی گیر پلی فسفات

سختی گیر پلی فسفات

سختی گیر پلی فسفات بی تا، بر سر راه آب ورودی به آبگرمکن و پکیج شوفاژ دیواری نصب شده و به دلیل جذب نمک های کلسیم و منیزیم محلول در آب، مانع از تشکیل رسوب در داخل لوله های دستگاه می شود.

  • سختی گیر پلی فسفات بی تا، در مناطق دارای سختی آب تا ۵۰۰ ppm و در فضای باز و بسته، قابل استفاده می باشد.