• مخصوص نصب با پکیج های شوفاژدیواری محفظه احتراق بسته
  • تخلیه دود و مکش هوا از طریق دوجداره با قطر ۶ و۱۰ سانتیمتر
  • اطلاع بیشتر